Mennesker først

Al virksomhed er menneskelig aktivitet. Vi producerer i en social sammenhæng for mennesker, og vores opfattelse af den proces er afgørende for hvad vi kan yde. Vores kunder er mennesker, der efterspørger eller har behov for vores produkter, og selve vores produktion afhænger af alle de mennesker, der leverer deres arbejdskraft, af mange forskellige slags i processen.

Tidligt i udviklingen af moderne videnskabeligt baseret virksomhed, lagde man stor vægt på de højt uddannede teknikere og eksperter, som kunne udtænke snedige systemer og ovenfra tilrettelægge produktionen. Med Taylor og Scientific Management sigtede man ligefrem på en vidtgående forenkling af de enkelte produktionsopgaver, så enhver medarbejder, direkte fra gaden, kunne håndtere dem. Det var vigtigt, at lavtlønnede medarbejdere, der let kunne erstattes, kunne indgå, nærmest som et supplement til maskineriet.

Den model førte hurtigt til utilfredshed hos arbejderne, for ingen mennesker er skabt til at fungere som et vedhæng til en maskine. Alle mennesker har grundlæggende behov for et rimeligt niveau af sikkerhed, men også for at have indflydelse og kontrol i forhold til sin arbejdsfunktion. Så man kan ikke bare, med held, effektivisere og rationalisere med henblik på maksimering af profit, som det har været den gammeldags virksomhedsejers våde drøm.

Et bærende princip for procesoptimering må derfor nødvendigvis involvere alle parter, og det har endda vist sig at være en nødvendig forudsætning for ægte og langvarig succes. I første omgang respekt for kunderne og deres behov. I anden omgang respekt for alle medarbejdere, der bidrager med deres bedste i produktionen.

Det betyder, at ethvert tiltag og forandring i vores virksomhed skal forankres hos vores medarbejdere, som alle må deltage aktivt i de ændringer, der skal til. Hvert eneste skridt i forandringsprocessen skal tages sammen med de mennesker, der skal løfte opgaverne.

For ledelsen af virksomheden betyder det, at det fra starten af projektet må signaleres umisfortåeligt, at den rejse vi skal ud på, skal være til gavn for alle og at alle skal bidrage, så godt de kan, til gavn for kunderne, men selvfølgelig også i anden omgang for virksomheden og alle medarbejdere.

I virkeligheden er det let nok, for det kræver kun, at vi forstår, at vores medarbejdere har de samme behov som vi selv har. De er ikke en anden, mindreværdig race, der lader sig nøje med mindre. Vi har bestemt forskellige evner, færdigheder og uddannelse, men vores krav til et godt liv, er grundlæggende de samme.

Det kan godt snyde, at mange mennesker selv siger, de fx kun går på arbejde for pengenes skyld, men det skal vi ikke tro på. For det er ikke sandt. Psykologisk ville man kalde det en afværgemekanisme, der i den gamle kultur skulle beskytte den enkelte imod de skuffelser tilværelsen på arbejdsmarkedet ellers ville påføre én. I den nye kultur vil også de medarbejdere, der har haft sådan en opfattelse blomstre og yde deres bedste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.